Nieuwe Gas-Pro gasdetector voor besloten ruimtes van Crowcon

De nieuwe Gas-Pro draagbare gasdetector van Crowcon is ontwikkeld met slecht één doel – het garanderen van veiligheid in besloten ruimtes. Het is een robuust en betrouwbaar apparaat, eenvoudig in het gebruik, met een helder, gemakkelijk af te lezen scherm en een batterij met lange levensduur.

Werker met de nieuwe Crowcon Gas-Pro gasdetector voor besloten ruimtes

Werker met de nieuwe Crowcon Gas-Pro gasdetector voor besloten ruimtes

De Gas-Pro heeft een aantal speciale kenmerken die specifiek zijn voor werk in besloten ruimtes:

  • Het apparaat is compact en qua afmeting vergelijkbaar met toonaangevende, voor het lichaam aangebrachte diffusiedetectoren, wat betekent dat het niet in de weg zit van andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB), en de primaire activiteiten van de werker niet hindert.
  • Het heeft een heldere, duidelijke display aan de bovenkant die in een oogopslag kan worden afgelezen zonder de detector aan te raken. Een tweekleurige verlichting zorgt voor een extra waarschuwingssignaal als de Gas-Pro een alarmstatus weergeeft.
  • Het heeft een geautomatiseerde controlefunctie voordat een ruimte wordt betreden. Deze wordt in het evenementenlog vastgelegd, is daardoor traceerbaar en bewijst dat de controle voorafgaand aan het betreden van de besloten ruimte is uitgevoerd.
  • Het beschikt over een interne pomp waarmee de test voorafgaand aan het betreden van de ruimte snel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd. De detector blijft hierdoor klein van stuk, en problemen met een slechte verzegeling of de noodzaak van extra apparatuur en opladers behoren tot het verleden.
  • Het beschikt over +ve Safety™ (positieve veiligheid). Een driekleurige statusindicatie, die een snelle en effectieve controle van de gastest (bump), kalibratie, overschrijding van het meetbereik, en recente alarmberichten biedt. Omdat het indicatielampje voor allen zichtbaar is, biedt het de vlootmanager een snelle, eenvoudige en alles omvattende zichtbare indicatie van de monitorstatus.
  • Meervoudige gassensors voor maximaal vijf potentieel gevaarlijke gassen uit een groot bereikt, zoals zwavelwaterstof, koolmonoxide, kooldioxide, zuurstof en brandbare gassen, evenals sectorspecifieke gassen, zoals ozon, ammonia, chloor, chloordioxide en zwaveldioxide.
  • Uiterst sterk met afdichting tegen water en stof conform IP65 en IP67, voorzien van een zeer luid >95 dB alarm en standaard vibrerende en tweekleurige visuele waarschuwingen.

Daarom is de Gas-Pro bij uitstek geschikt voor werk in besloten ruimtes. Personeel dat deze ruimtes betreedt, kan zich nu richten op de kernactiviteiten, met het veilige gevoel dat de gasdetector zich  met zijn kernactiviteit bezighoudt.

Officiële definities van beperkte ruimtes variëren, maar omvatten meestal alle plaatsen, inclusief alle kamers, tanks, vaten, silo’s, mijnen, geulen, leidingen, riolen, rookkanalen, putten of andere vergelijkbare ruimte, waarin vanwege de besloten aard zich een redelijk voorzienbaar risico voordoet.

Deze definitie betreft bijna alle industriële activiteiten, maar is met name toepasselijk voor de nutssector (water en afvalwater, elektriciteit, telecommunicatie en gas), de bouw, koolwaterstofexploratie en –verwerking, petrochemicaliën, scheepvaart, landbouw, voedselverwerking, wijnbereiding en bierbrouwerij, evenals voor nooddiensten. Gas-Pro is ideaal voor deze en vele andere toepassingen.

Comments are closed.

css.php