Castell förbättrar leveranstiderna och säkerhetsnivån med ett nytt lås för UPS-system

Den solenoidstyrda KSUPS+ erbjuder flera spänningsalternativ och säkrar avbrottsfria kraftförsörjningssystem

Industrisäkerhetsspecialisten Castell som just nu firar 90 år har lanserat ett nytt lås med flera spänningsalternativ som framförallt är avsett att användas med avbrottsfria kraftförsörjningssystem (UPS). KSUPS+ är en solenoidstyrd nyckelförregling (Trapped Key) som endast medger åtkomst till ett UPS-system när systemet har försatts i säkert läge.

KSUPS(final)

KSUPS+ har genomgått ett antal olika innovativa förbättringar när det gäller utformningen, däribland antalet alternativ för ingångsspänningen. Ett stort ingångsspänningsintervall innebär att en enda anordning nu ersätter åtta tidigare anordningar. Ingångsspänningen för KSUPS+ sträcker sig från 24 V AC eller DC till 220 V AC eller DC.

Som säkerhetsanordning är integriteten i KSUPS+ avgörande. Solenoidstyrning ökar säkerhetsnivån i KSUPS+, vilket säkerställer en högre skyddsnivå för personal som arbetar med UPS-system.

Castell har även förnyat designen på KSUPS+. Det innebär att inte bara utseendet på ställverksskåp förbättras, det främjar även driftseffektiviteten och nu visas tydligt var säkerhetskomponenten är placerad på en panel. KSUPS+ har dessutom behållit samma monteringsmått som den tidigare anordningen och därför kan KSUPS+ utrustas med nya delar efteråt.

Fyrpoliga växelkontakter används för isättning och vridning av nyckeln och driver systemet. Nyckeln låses och kan endast frigöras när anordningen mottar en signal och solenoid strömsätts. När nyckeln tas ur går kontakterna till “av”-läge och nyckeln kan då användas för att öppna åtkomstlåset.

Enkelhet har stått i förgrunden vid utformningen av den nya KSUPS+, vilket Paul Marks, Castells nya produktutvecklingschef, förklarar: “När kunderna skulle välja den gamla KSUPS var de först tvungna att veta signalspänningen för solenoid, vilket ofta ledde till förseningar vid beställningar och urvalsfel.  Att eliminera dessa problem var väsentligt när vi tittade på hur vi kunde utveckla den nya KSUPS+. Lösningen vi har levererat innebär flera spänningsalternativ. Tillsammans med den förbättrade säkerhetsnivån som erbjuds genom solenoidstyrning och anordningens nya utseende, är vi säkra på att KSUPS+ kommer att bli en mycket framgångsrik produkt”.

Comments (0) »

Nya datablad gör det enklare att välja produkter och minskar tiderna för orderhantering

Mycket information ger kunderna möjlighet att välja produkter på ett mer exakt sätt

Castell Safety International Ltd, specialister inom säkerhetslösningar för industrin, har uppdaterat sina produktdatablad för att kunder ska kunna beställa produkter på ett snabbare och mer effektivt sätt.

Data-sheets(Frame-shadow)

Den kompletta och reviderade uppsättningen datablad ger information om produkternas funktion, användningsområde och installation. Databladen innehåller även tekniska detaljer, ritningar, applikationsmeddelanden och beställningsanvisningar, allt i ett enhetligt format. Kunder kan nu välja ut och beställa produkter på ett mer exakt sätt, vilket minimerar risken för missförstånd och drastiskt minskar tiderna för orderhantering.

Databladen finns tillgängliga via nerladdningssidan på Castell:s webbplats: http://www.castell.com/en/downloads

David Hughes, sälj- och marknadsföringschef på Castell, kommenterar: “Att skapa en ny uppsättning datablad för vårt produktsortiment är ett viktigt steg för att förbättra vår kundkommunikation. Genom att ha full åtkomst till tekniska specifikationer kan man lättare välja produkter vilket i slutändan innebär att vi kan erbjuda våra kunder säkrare lösningar.”

Comments (0) »

css.php