Kom Berson’s prijswinnende technologie bekijken op de Aqua Nederland Vakbeurs!

Als u in maart de Aqua Nederland Vakbeurs bezoekt, twijfel dan niet om Sylvester de Wijze Uil gedag te komen zeggen in de Berson stand. Sylvester is de talisman van de ‘Masters in UV’ en begeleidt Berson op bijna elke vakbeurs.

Sylvester the Wise Owl. Berson UV.

Sylvester the Wise Owl. Berson UV.

Berson zal ook een aantal fascinerende nieuwe UV-technologieën voor desinfectie, controle en monitoring tonen. Kom langs bij stand 274 voor meer informatie.

Bezoekers kunnen de gloednieuwe LPHO (low pressure, high output) multi-lamp UV-systemen bekijken.  Er zijn twee modellen verkrijgbaar; een ‘U’-configuratie met een kleinere footprint voor toepassingen met lagere UV doorlaatbaarheid (UVT) waar hogere doses nodig zijn (zoals voor hergebruik van afvalwater of het verwijderen van virussen); en een ‘L’-configuratie voor hogere UVT en lagere benodigde doses (bijvoorbeeld voor drinkwater-toepassingen). Beide configuraties creëren een roterende vloeistofstroom, wat voor verregaande menging van de vloeistof en optimale desinfectieprestaties zorgt, terwijl het drukverlies wordt geminimaliseerd.

Ook aanwezig op de beurs is het prijswinnende assortiment Berson-producten: BersonSense, UV Connect, BersonAqua en BersonAero.

BersonSense is ‘s werelds eerste transmissiemonitor met UV LED-technologie. Het biedt fabrikanten en exploitanten van UV-desinfectie systemen zeer nauwkeurige UV-doorlaatbaarheid (UVT) metingen, onder alle omstandigheden en gedurende een langere levensduur, waardoor gezorgd wordt voor een goede UV-dosering en efficiënte werking.

UV-Connect is een draadloos apparaat om gegevens mee vast te leggen en waarmee operators op afstand toezicht kunnen houden op de prestaties van hun UV-systemen. Het apparaat kan aangesloten worden op elk UV-systeem en werkt met een gratis applicatie om UV-systeem informatie beschikbaar te maken op de smartphone of tablet van de gebruiker. UV Connect is de eerste app die gebruikers van informatie aangaande UV-systemen voorziet. Naast UV-systemen kan dit veelzijdige product ook andere procesapparatuur, zoals pompen en filters controleren, en informatie verstrekken over de prestaties van het systeem, alarmstatus, draaiuren van de lamp en andere kritische operationele parameters.

BersonAqua, de winnaar van de 2013 International Ultraviolet Association (IUVA) Product Innovation Award, is een kwikvrije, UV-LED desinfectie-eenheid met laag energieverbruik voor laag debiet toepassingen, terwijl BersonAero een aanpasbaar assortiment UV-LED-modules biedt voor eenvoudige integratie in bestaande oppervlaktebehandelingen zoals uitharding.

Comments (0) »

Come and see Berson’s Award-Winning Technology at Aqua Nederland Vakbeurs!

If you’ve visiting Aqua Nederland Vakbeurs in March, why not say hello to Sylvester the Wise Owl on Berson’s booth? Sylvester is the talisman of the ‘Masters in UV’ and accompanies Berson to just about every trade show it attends.

Sylvester the Wise Owl. Berson UV.

Sylvester the Wise Owl. Berson UV.

Berson will also have some exciting new UV technologies on show for disinfection, control and monitoring. Call past booth 274 to find out more.

Visitors can see the brand new LPHO (low pressure, high output) multi-lamp UV systems. Two models are available: a ‘U’ configuration with a smaller footprint for lower UV Transmittance (UVT) applications where higher doses are required (such as wastewater reuse or virus removal); and an ‘L’ configuration for higher UVT and lower dose requirements (for example drinking water applications). Both configurations create a rotational liquid flow, ensuring extensive mixing of the fluid and optimal disinfection performance while minimising head-loss.

Also on show will be the award-winning new BersonSense line of products: BersonSense, UV Connect, BersonAqua and BersonAero.

BersonSense is the world’s first transmittance monitor to use UV-LED technology. It provides UV disinfection system manufacturers and operators with highly accurate UV transmittance (UVT) readings in all conditions over an extended lifetime, ensuring proper UV dosing and efficient operation.

UV Connect is a wireless logging device allowing operators to remotely monitor the performance of their UV systems. The logger plugs into any UV system and works with a complimentary application to make UV system information available on the user’s smart phone or tablet device. UV Connect is the first app to provide users with UV system information. Besides UV systems, this versatile product can also monitor other process equipment such as pumps and filters, providing information on system performance, alarm status, lamp running hours and other critical operating parameters.

BersonAqua, the winner of the 2013 International Ultraviolet Association (IUVA) Product Innovation Award, is a mercury-free, low power UV-LED disinfection unit for low flow applications, while BersonAero offers a customisable array of UV-LED modules for easy integration into existing surface treatment applications, such as curing.

Comments (0) »

css.php