Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller kan tot zes UV desinfectie reactoren reguleren

Met de nieuwe controller kunnen UV systemen exact aan klantenwensen voldoen

Berson’s nieuwe UV-Tronic+ V5 PLC controller kan verbonden worden met het SCADA- controlesysteem van de procesinstallaties, waardoor gebruikers in staat gesteld worden de procesparameters van het UV-systeem op te zetten en te managen zodat exact aan hun behoeften wordt voldaan. De meest recente versie van Berson’s UV-Tronic controller serie, de UV-Tronic+ V5 is gebaseerd op een robuuste industriële PLC en bevat een Modbus interface gebaseerd op RS485.

Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller kan tot zes UV desinfectie reactoren reguleren

Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller kan tot zes UV desinfectie reactoren reguleren

Oudere versies van de UV-Tronic zijn reeds in staat om meerdere stromen en UV-reactoren  te controleren, een zeer nuttige eigenschap bij variabele waterparameters zoals fluctuaties in debiet of UV-transmissie. Hierdoor wordt het mogelijk afzonderlijke UV-reactoren uit productie te nemen wanneer die niet nodig zijn, zodat energieverbruik gereduceerd wordt.

De nieuwe UV-Tronic+ V5 heeft verder verbeterde eigenschappen waardoor het mogelijk is om per UV-reactor afzonderlijk het vermogensniveau van tot zes UV reactoren gelijktijdig traploos te reguleren, zoat het energieverbruik nog verder beperkt wordt. Verdere nieuwe eigenschappen zijn sterk uitgebreide monitoring- en controlecapaciteiten via Modbus, meer handmatige controlefuncties voor meer gemak bij onderhoud en reparatie en de capaciteit om UV-sensors afzonderlijk te kalibreren tijdens operatie in de Duitse DVGW-modus. Een ingebouwde modem kan worden gebruikt voor monitoring en diagnose op afstand alsmede voor software upgrades.

Indien de UV-sensoren binnen de UV-reactor een daling in het UV-stralingsniveau waarnemen, zorgt de UV-Tronic+ V5 als eerste reactie dat wissers automatisch geactiveerd worden om de beschermende kwartsbuizen om de UV lampen schoon te maken. De wissers verwijderen afzettingen die zich op de kwartsbuizen afgezet kunnen hebben, zodat een minimaal UV-stralingsniveau in de UV-reactor gewaarborgt blijft. Een belangrijk voordeel van geautomatiseerd wissen is dat er geen reinigingschemicaliën nodig zijn, een eigenschap die vooral van belang is wanneer drinkwater gedesinfecteerd wordt.

“De UV-Tronic+ V5 is een zeer nuttige functionaliteit van het Berson UV-systeem,” zegt Bob Clifforde, elektricien bij Cambridge Water in het Verenigd Koninkrijk, waar het nieuwe systeem wordt gebruikt. “Door ons in staat te stellen elke UV-reactor afzonderlijk te reguleren is niet alleen de bediening veel eenvoudiger, maar zijn ook onze operatiekosten significant verminderd.”

Berson UV-Techniek is een van de weinige leveranciers van UV-systemen die in staat is om een volledige range aan UV-systemen te leveren met UV-reaktorcapaciteiten variërend tussen de 10 en  5.000 m3/uur, die gecertificeerd zijn volgens de laatste versie van de Duitse DVGW* norm  W294, Deel 1, 2 & 3 – op het ogenblik de meest scherpe drinkwaternorm ter wereld.

Comments Off on Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller kan tot zes UV desinfectie reactoren reguleren

Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller can Control up to Six UV Disinfection Chambers Simultaneously

New controller allows UV systems to precisely match customers’ requirements

Berson’s new UV-Tronic+ V5 PLC controller links to a UV disinfection system’s SCADA control system and allows users to set up and manage the UV system’s operating parameters to exactly match their requirements. The latest version of Berson’s UV-Tronic controller range, the UV-Tronic+ V5 is based on a rugged industrial PLC and with an RS485-based Modbus interface.

Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller can Control up to Six UV Disinfection Chambers Simultaneously

Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller can Control up to Six UV Disinfection Chambers Simultaneously

Older versions of the UV-Tronic already had the capacity to control multiple streams and treatment chambers, a particularly useful feature where treatment plants may have variable water parameters such as flow or transmittance as it allows shutdown of individual UV chambers when not required, reducing power consumption.

The new UV-Tronic+ V5 has enhanced features which makes it possible to individually control the power level of up to six UV disinfection chambers simultaneously to suit the flow conditions for each stream, thus further minimising power consumption.

In addition, the controller can be programmed to calculate the required power setting depending on whether it is validated to DVGW*, UVDGM** or Berson’s default dose control settings. Software is currently being written which will also allow it to operate to NWRI*** parameters. The device can control conventional electro-magnetic ballas as well as Berson’s own electronic ballast.

Additional new features include greatly extended monitoring and control via Modbus, increased manual control functionality to ease maintenance and servicing, and the capacity to individually calibrate UV sensors when running in DVGW mode. A modem can also be used to provide remote monitoring and diagnosis and for software upgrades.

In addition, when UV monitors on the inner wall of the UV chamber register a fall in the UV level, the UV-Tronic+ V5 is designed to trigger automatic wipers on the quartz sleeves protecting the UV lamps. The wipers remove any built-up deposits on the sleeves, ensuring uninterrupted protection against microbial contamination. A major benefit of automated wiping means no chemicals are required for cleaning, an especially important feature when it comes to drinking water disinfection.

“The UV-Tronic+ V5 is a very useful feature of the Berson UV system,” comments Bob Clifforde, an Electrical Engineer at Cambridge Water in the UK who uses the new system. “By allowing us to control each UV chamber individually it not only greatly simplifies operations but has also reduced our operating costs.”

Berson UV is one of the few non-German UV system suppliers capable of providing a complete range of UV systems with capacities between 10 – 10,000 m3/hour, certified to the newest German DVGW norm, W294, Part 1, 2 & 3 – the highest standard currently possible in the world.

* DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) is the body responsible for industry self-regulation in the German water and gas and water supply industry and its technical rules are the basis for safety and reliability.

** USEPA UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM). The validation certifies the use of the systems for the Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule (LT2ESWTR).

*** National Water Research Institute (www.nwri-usa.org) / American Water Works Research Foundation (www.waterresearchfoundation.org).

Comments Off on Berson’s UV-Tronic+ V5 PLC Controller can Control up to Six UV Disinfection Chambers Simultaneously

css.php