Alicats bärbara kalibreringsenhet ger mobil kalibreringsstandard

Sekundärstandard för gasflödestillämpningar inom intervallen 0,005 SCCM-1 500 SLPM

Tucson, Arizona (24 maj 2011) – Den bärbara kalibreringsenheten från Alicat Scientific ger en effektiv sekundär kalibreringsstandard till ett förmånligt pris. Den har tre laminära massflödesmätare från Alicat integrerade i en bärbar industriportfölj som kan användas i hela världen. Den bärbara kalibreringsenheten är idealisk för användning på laboratorier, industri- och processanläggningar samt av fälttekniker för att kontrollera att flödesmätare och flödesregulatorer av alla tillverkare fungerar korrekt.

PCU Release BLOG

Till skillnad från andra tillgängliga sekundärstandarder är den bärbara kalibreringsenheten ett fullständigt slutet system och kräver ingen extra hjälputrustning eller nätanslutning. Istället för att en tekniker kommer ut till anläggningen kan du enkelt ansluta enheten till systemet och avläsa värdena. Den bärbara kalibreringsenheten har en on-board digital utgång för att skicka flödesdata till en bärbar dator eller andra datorsystem via multi-drop RS-232-anslutning för samtidig datainsamling.

Alla integrerade mätare i den bärbara kalibreringsenheten visar massflöde, volymflöde, tryck och temperatur med kalibrering av hög precision på +/- (0,4 % av avläst värde + 0,2 % av full skala). Intervallen för flödesmätarna anges av slutanvändaren vid beställningen av den bärbara kalibreringsenheten. Tjugo förinställda valbara gaskalibreringar och tio förinställda gasblandningskalibreringar (specifika gasblandningar och kalibreringar) finns tillgängliga.

Standardtemperatur och -tryck kan justeras och därmed kan du enklare göra jämförelser med andra flödesenheter. Enheten har en integrerad totalisator för tester som kräver långsiktiga medelvärdesberäkningar. Med Alicats GUI-program FlowVisionSC som medföljer finns funktionerna diagramritning, datainsamling och avfrågning.

Den bärbara kalibreringsenheten kan anslutas till ett vägguttag eller drivas med två standard 9V-batterier. Enheten meddelar användaren via en LED-lampa som lyser när batterierna ska bytas ut då strömmen minskar till under en minimigränsnivå. Liksom Alicats standardsortiment av flödesenheter har den bärbara kalibreringsenheten inga stora mekaniska delar som behöver repareras eller bytas ut. Alla Alicats produkter är CE-märkta och NIST-spårbara.

Besök www.alicatscientific.com eller ring +1 520 290-6060 för mer information om den bärbara kalibreringsenheten.

Alicat Scientific är en del av den internationella Halma-koncernen och designar och tillverkar massflödesenheter som används vid användning av medicinska och vetenskapliga instrument, speciella industritillämpningar samt för högprecisionsmätning av gas- och vätskeflöden. Dess produktsortiment inkluderar mass- och vätskeflödesmätare och regulatorer, tryckregulatorer, digitala tryck- och vakuummätare, bärbara flödesmätare, kalibreringsstandarder, program och tillbehör.s et vacuomètres numériques, des débitmètres portables, des normes d’étalonnage, des logiciels et accessoires.

Leave a Reply

css.php