Alicats massflödesmätare och regulatorer tål korrosiva gaser

Flödesmätning och regulator med MS- och MCS-serien

Tucson, Arizona (24 mars 2011) – För att klara utmaningarna vid processtyrning i aggressiva miljöer har Alicat Scientific, Inc. utvecklat MS- och MCS-seriens massflödesmätare och regulatorer.

MCMCSRelease BLOG

Tillverkningen i 316L rostfritt stål och FFKM elastomermaterial i MS- och MCS-serien ger mätnings- och regulatoralternativ för de vanligaste korrosiva gaserna och gasblandningarna som används i frätande processmiljöer. Enheterna är kalibrerade för trettio ädelgaser och ett antal korrosiva gaser som skulle kunna skada standardutrustning, inklusive ammoniak, svavelväte och svaveldioxid.

MS-seriens massflödesmätare mäter snabbt och exakt tryck, temperatur och volymflödet utöver massflödet. Alicats patenterade teknik för differenstryck vid laminärt flöde ger mycket exakta resultat med en mycket snabbare svarstid än vad konkurrerande tekniker ger. För tillämpningar som kräver gasflödesregulatororer med precision ger MCS-seriens massflödesregulatorer exakt flödesreglering av korrosiva gaser med förmåga att reagera på förändringar i gasflödet uppströms, som når och upprätthåller flödesbörvärdet på mindre än 100 ms.

Båda enheterna drivs enkelt som fristående enheter. Med en integrerad digital display kan användare ändra mätarens konfiguration utan att behöva använda datorer, komplicerade program eller script. För mer komplexa tillämpningar passar även MS och MCS med de flesta processprogrammen utan att behöva ytterligare utrustning eller regulatorer. Det är en kostnadseffektiv lösning som är enkel att installera.

För mer information om MS- och MCS-serien och Alicats alla flödeskontrollprodukter, besök www.alicatscientific.comeller ring +1 520 290-6060.ono +1 520 290-6060.

Alicat Scientific är en del av den internationella Halma-koncernen och designar och tillverkar massflödesenheter som används vid användning av medicinska och vetenskapliga instrument, speciella industritillämpningar samt för högprecisionsmätning av gas- och vätskeflöden. Dess produktsortiment inkluderar mass- och vätskeflödesmätare och regulatorer, tryckregulatorer, digitala tryck- och vakuummätare, bärbara flödesmätare, kalibreringsstandarder, program och tillbehör.

Leave a Reply

css.php