Alicat Scientific bereikt 200:1 turndownverhouding

Industrie biedt breed debietbereik met minder geïnstalleerde instrumenten
Tucson, Arizona (11 mei, 2012) – Alicat Scientific, Inc. biedt nu standaard zijn massastroommeters en massastroomregelaars aan met de hoogste 200:1 turndownverhouding van de industrie. Met dit brede gevoeligheidsbereik kunnen originele fabrikanten van apparatuur en systeemintegrators kosten en ruimte besparen zonder in te hoeven leveren op de prestaties.

TurndownReleaseBLOG

Alicat meters en regelaars meten massastroom door middel van drukverschil en een gepatenteerde laminaire stroomtechnologie, wat resulteert in een snelle respons in een robuust ontwerp. De turndownverhouding van een stroominstrument heeft betrekking op de verhouding tussen de minimale en maximale stroom die de eenheid nauwkeurig kan meten. Terwijl de industriestandaard voor deze prestatieparameter 100:1 of minder is, biedt Alicat´s nieuwe 200:1 verhouding een breder debietbereik met minder onderdelen. Het gebruik van een enkele stroommeter met meer meetgebieden reduceert de kosten voor instrumenten en bespaart kostbare ruimte voor onderdelen in apparatuurkasten.

Alicat’s stroommeters meten naast massastroom ook snel en nauwkeurig de druk, temperatuur en volumestroom. Voor toepassingen die nauwkeurige gasstroom controle vereisen, levert Alicat´s massastroommeter nauwkeurige debietregeling van gassen met het vermogen om te reageren op veranderingen in stroomopwaartse gasstromen, waarbij stroomrichtwaarden in minder dan 100ms bereikt en behouden worden.

Apparatuur wordt vooraf gekalibreerd geleverd (NIST-traceerbaar) voor lucht, waterstof, helium en argon, evenals 16 andere gassen en 10 gasmixen. Met een geïntegreerd digitaal display, kunnen Alicat´s stroommeters en -regelaars eenvoudig als een onafhankelijk werkend apparaat functioneren. Voor meer ingewikkelde werking, functioneert het product ook met de meeste procescontrole-software zonder dat hiervoor extra apparatuur of regelaars voor nodig zijn; een eenvoudig te installeren en kostenbesparende oplossing.

Comments (0) »

Alicat Scientific MCV massflödescontroller för vakuumindustri

Integrerad pneumatisk avstängningsventil bevarar vakuumprocessens integritet och effektivitet

Tucson, Arizona (25 juli, 2011) – För vakuumbeläggning och sprättningsprocesser. Alicat Scientifics MCV massflödescontroller tillhandahåller täta avstängningsparametrar som krävs för att upprätthålla produktintegriteten. Den integrerade pneumatiska avstängningsventilen är normalt stängt och tilhandahåller positiv avstängning om max 1 x 10-9 atm sccm/sek Helium.

MCVReleaseBLOG

Alicat MCV tillhandahåller en exakt kontroll av gasflödeshastigheter mellan 0.5 sccm och 20 slpm med svarstider på 50 till 100 millisekunder. Snabba svarstider kan markant förbättra vakuumbeläggning av slutprodukter och eliminera målförgiftning.

MVC-enheten är förprogrammerad med kalibreringar för 30 olika gaser, visar massflöde, volymflöde, absolut tryck och temperatur. Enheten kan programmeras direkt via instrumentets knappsats eller fjärrstyrt via RS-232 (RS-485 också tillgänglig).

MCV använder samma patenterade laminära flödesdifferentialtryck (DP)-teknologi som alla flödesinstrument från Alicat Scientific, tillhandahålls med NIST spårbar certifiering och är CE-märkt.

För mer information om MCV, besök www.alicatscientific.com, eller ring +1 520 290-6060.

Comments (0) »

Alicats bärbara kalibreringsenhet ger mobil kalibreringsstandard

Sekundärstandard för gasflödestillämpningar inom intervallen 0,005 SCCM-1 500 SLPM

Tucson, Arizona (24 maj 2011) – Den bärbara kalibreringsenheten från Alicat Scientific ger en effektiv sekundär kalibreringsstandard till ett förmånligt pris. Den har tre laminära massflödesmätare från Alicat integrerade i en bärbar industriportfölj som kan användas i hela världen. Den bärbara kalibreringsenheten är idealisk för användning på laboratorier, industri- och processanläggningar samt av fälttekniker för att kontrollera att flödesmätare och flödesregulatorer av alla tillverkare fungerar korrekt.

PCU Release BLOG

Till skillnad från andra tillgängliga sekundärstandarder är den bärbara kalibreringsenheten ett fullständigt slutet system och kräver ingen extra hjälputrustning eller nätanslutning. Istället för att en tekniker kommer ut till anläggningen kan du enkelt ansluta enheten till systemet och avläsa värdena. Den bärbara kalibreringsenheten har en on-board digital utgång för att skicka flödesdata till en bärbar dator eller andra datorsystem via multi-drop RS-232-anslutning för samtidig datainsamling.

Alla integrerade mätare i den bärbara kalibreringsenheten visar massflöde, volymflöde, tryck och temperatur med kalibrering av hög precision på +/- (0,4 % av avläst värde + 0,2 % av full skala). Intervallen för flödesmätarna anges av slutanvändaren vid beställningen av den bärbara kalibreringsenheten. Tjugo förinställda valbara gaskalibreringar och tio förinställda gasblandningskalibreringar (specifika gasblandningar och kalibreringar) finns tillgängliga.

Standardtemperatur och -tryck kan justeras och därmed kan du enklare göra jämförelser med andra flödesenheter. Enheten har en integrerad totalisator för tester som kräver långsiktiga medelvärdesberäkningar. Med Alicats GUI-program FlowVisionSC som medföljer finns funktionerna diagramritning, datainsamling och avfrågning.

Den bärbara kalibreringsenheten kan anslutas till ett vägguttag eller drivas med två standard 9V-batterier. Enheten meddelar användaren via en LED-lampa som lyser när batterierna ska bytas ut då strömmen minskar till under en minimigränsnivå. Liksom Alicats standardsortiment av flödesenheter har den bärbara kalibreringsenheten inga stora mekaniska delar som behöver repareras eller bytas ut. Alla Alicats produkter är CE-märkta och NIST-spårbara.

Besök www.alicatscientific.com eller ring +1 520 290-6060 för mer information om den bärbara kalibreringsenheten.

Alicat Scientific är en del av den internationella Halma-koncernen och designar och tillverkar massflödesenheter som används vid användning av medicinska och vetenskapliga instrument, speciella industritillämpningar samt för högprecisionsmätning av gas- och vätskeflöden. Dess produktsortiment inkluderar mass- och vätskeflödesmätare och regulatorer, tryckregulatorer, digitala tryck- och vakuummätare, bärbara flödesmätare, kalibreringsstandarder, program och tillbehör.s et vacuomètres numériques, des débitmètres portables, des normes d’étalonnage, des logiciels et accessoires.

Comments (0) »

CSA-godkännande för Alicats massflödes- och tryckenheter

För användning i klass 1 division 2 farliga miljöer i USA och Kanada

Tucson, Arizona (21 april 2011) – Fortsätter sitt uppdrag att tillhandahålla utrustning som uppfyller kundkraven i allt större utsträckning. Alicat Scientific, Inc. har fått CSA-godkännande för användning av Alicats massflödesmätare, massflödesregulatorer och tryckutrustning för klass 1 division 2 farliga miljöer. Med certifieringen klass 1 division 2 är Alicats precisionsenheter ännu enklare att integrera i ett stort antal fabriksmiljöer eller -tillämpningar.

CSA Family BLOG

Alicats enheter kan beställas i den CSA-godkända konfigurationen med en snabb leveranstid på 7 arbetsdagar. Alla Alicats CSA-godkända enheter har grupp ABCD-godkännande och alla flödesenheter är förkalibrerade (NIST-spårbara) för acetylen, väte, etylen och propan samt för 16 andra gaser och 10 gasblandningar.

För mer information om Alicats CSA-godkända enheter, besök www.alicatscientific.com, eller ring +1 520 290-6060.

PAlicat Scientific är en del av den internationella Halma-koncernen och designar och tillverkar massflödesenheter som används vid användning av medicinska och vetenskapliga instrument, speciella industritillämpningar samt för högprecisionsmätning av gas- och vätskeflöden. Dess produktsortiment inkluderar mass- och vätskeflödesmätare och regulatorer, tryckregulatorer, digitala tryck- och vakuummätare, bärbara flödesmätare, kalibreringsstandarder, program och tillbehör.

Comments (0) »

Alicats massflödesmätare och regulatorer tål korrosiva gaser

Flödesmätning och regulator med MS- och MCS-serien

Tucson, Arizona (24 mars 2011) – För att klara utmaningarna vid processtyrning i aggressiva miljöer har Alicat Scientific, Inc. utvecklat MS- och MCS-seriens massflödesmätare och regulatorer.

MCMCSRelease BLOG

Tillverkningen i 316L rostfritt stål och FFKM elastomermaterial i MS- och MCS-serien ger mätnings- och regulatoralternativ för de vanligaste korrosiva gaserna och gasblandningarna som används i frätande processmiljöer. Enheterna är kalibrerade för trettio ädelgaser och ett antal korrosiva gaser som skulle kunna skada standardutrustning, inklusive ammoniak, svavelväte och svaveldioxid.

MS-seriens massflödesmätare mäter snabbt och exakt tryck, temperatur och volymflödet utöver massflödet. Alicats patenterade teknik för differenstryck vid laminärt flöde ger mycket exakta resultat med en mycket snabbare svarstid än vad konkurrerande tekniker ger. För tillämpningar som kräver gasflödesregulatororer med precision ger MCS-seriens massflödesregulatorer exakt flödesreglering av korrosiva gaser med förmåga att reagera på förändringar i gasflödet uppströms, som når och upprätthåller flödesbörvärdet på mindre än 100 ms.

Båda enheterna drivs enkelt som fristående enheter. Med en integrerad digital display kan användare ändra mätarens konfiguration utan att behöva använda datorer, komplicerade program eller script. För mer komplexa tillämpningar passar även MS och MCS med de flesta processprogrammen utan att behöva ytterligare utrustning eller regulatorer. Det är en kostnadseffektiv lösning som är enkel att installera.

För mer information om MS- och MCS-serien och Alicats alla flödeskontrollprodukter, besök www.alicatscientific.comeller ring +1 520 290-6060.ono +1 520 290-6060.

Alicat Scientific är en del av den internationella Halma-koncernen och designar och tillverkar massflödesenheter som används vid användning av medicinska och vetenskapliga instrument, speciella industritillämpningar samt för högprecisionsmätning av gas- och vätskeflöden. Dess produktsortiment inkluderar mass- och vätskeflödesmätare och regulatorer, tryckregulatorer, digitala tryck- och vakuummätare, bärbara flödesmätare, kalibreringsstandarder, program och tillbehör.

Comments (0) »

css.php